3 Comments

katie, benvolguda i ja estimada,,Ets una supercrack acreditada com a genial escriptora.-Tema que toques tema que es una lliço basada en fets reals i tot el seu article-informe es una succesió de frases força interessants,demostrativa de les teves opinions i coneixedora de molts fets concrets que havien passat com a desconeguts. Bones fonts en la majoria de temes abordats,ben variats, i molt ben escrits, demostres les teves qualitats, professionalitat, esforços i informada de moltissimes coses succeides.

Ets una lliço continuada d'escriptora molt bona, tema rera tema. Realment prodigiosa, estimada Katie. Per molts anys que estiguis amb el teu bestial treball,,sempre postiu i enriquidor per a la munió de lectors i lectores que et venerem personalment i professional..Moltissimes gràcies, KATIE,, the best writter, la millor, sens dubte.. JordiLLeyda, un dels fans teus a qui m'enriqueixes cada dia i cada ocassio. Very match, divine Kaite, the number one writter. Kisses... jordi

katie, dear and already loved,, You are a supercrack accredited as a great writer.-The topic you touch on is a lesson based on real facts and your whole article-report is a succession of quite interesting sentences, demonstrative of your opinions and knowledgeable about many concrete facts that had passed as strangers. Good sources in most of the topics addressed, well varied, and very well written, you demonstrate your qualities, professionalism, efforts and informed of many things that happened.

You are a continuous lesson of a very good writer, topic after topic. Truly prodigious, dear Katie. No matter how many years you have been with your bestial work, always positive and enriching for the multitude of readers who worship you personally and professionally..Thank you very much, KATIE,, the best writer, without a doubt.. JordiLLeyda , one of your fans whom you enrich me every day and every occasion. Very match, divine Kaite, the number one writer. Kisses... jordi

Expand full comment

Dear KATIE, .-- 22/11- Very nice, fantàstic article aujourd-hui en Noosfera.-Impressionant and fabulòs article sur reality with noves tecnologies, sur l'antic i classic diferenciació de rols humains (home i dona de fa milers d'anys!! antiquats, s'estavella i es canviant el rol real d'home i dona, diferent del costum antic de l'etapa victoriana, sur le rol de caçador de l'home i el de conservació de les coves,dels fills i del menjar de la dona,,,,totalment divergent en moltes revisions via noves tecnologies. La funcio de dones passa també a fer de caçadores a l'exterior i diversos homes es queden a les coves,cuidant els fills, i fent menjar..amb un rol supermodern. Jo he quedat impressionat per la qualitat del teu informe/article amb novetats ben novedoses i canviants dels rols predestinats durant els principals anys del XVIII, del XIX i de lap rimera meitat del XX,,,,en comprovar la realitat real dels rols reals molt mès equilibrats entre home i dona del que antigament s'havia donat de manera clàssica,erronia a la realitat. He restat impressional de l'excepctional treball/informe teu, dear Katie , et j'ai passé a fer traduction to catalan ypu sensational very nice informe sobre l'antripologia classca antiga i la realitat demostrada. L'he passat a la meva dona (43 anys casats feliçmaent), els meus 3 fills >(la gran de 39 anys, i els altres dos -noi i noia-bessons de 36 years i la meva germana). Tots 3 fills, en 6 mesos 2023,s'han canvait personalment d'enterprise laboral, with 3 incorporations to multinationals importants ( ORANGE , après venda Vodafone a Spain, and abandonament venda i servei telefonia mobil, dominada ja per Orange; le noi, après 14 years in compagniie petite assegurances, ha entré a la gran enterprise d'assegurances de la multinational de Baviera,ALLIANZ,,, and la noia bessona fitxée par Nestle après une succesion de proves and reunions, des de mai primavera , IN NESTLÉ: BON CHANGE PROFESSIONAL NOTRS 3 FILLS I FILLES. MERCI BEAUCOUP, DEAR KATIE, the best writter, and superprofessora de writter,,fantàstique, perfecte,,,inigualable. The best, the super best is KATIE, unique in usa and europe.. yes, katie, sei the number one in information and categorie de superwritter, Chapeau, dear KATIE , the number one in comunication publique mundial. Ets la millor, la meilleurs, dear KATIE, suprer writter, in estilo with contenido informativo inigualable. T'adore, dear professora de writter, divine KATIE. Merci beaucoup, autre fois, sei my super periodiste and specialist in comunication publique. With 29 years, UNIQUE, KATIE, INSUPERABLE, INIGUALABLE, THE BEST, LA MEILLEUR COMUNICATIVE...!!11 SUPER CRACK, in comunications, sublime KATIE, THE NUMBER ONE- SEI PERFECT PROFESSIONAL IN COMUNICATION.!! kISSES, MY DEAR KATIEL.... Jordi LLeyda-Barcelone. 22/11/23

Expand full comment

I didn't know *What We Owe the Future* covered that theme of value lock-in but that thought had been simmering in my brain wordlessly, seeing it spelled out is catharsis and it earned a place on my reading list.

Expand full comment